Struktur Organisasi

 

1.Drs.H.Avian Noor

                  Nip: 19630914 199003 1 010

              2.Akhmad Bakeri, A.Ma.Pd

                  Nip: 19600717 198201 1 021

  •  UMUM & KEPEGAWAIAN     
  1. Syamsiah, S.Kom

Nip : 10850405 201001 2 040

2. Zamhuri, S.Sos

Nip : 19801227200801 1007

3. Akhmad Heriyadi, SE

Nip : 6810.1722

4. Drs.Faizal Riza

Nip : 6810.2470

5. Maria Ulfah

Nip : 6810.1338

6. Subaryanti

Nip : 6810.1317

7. Dwi Raya Ranti

Nip : 6810.1431

  • SUBBAG . PERENCANAAN KEUANGAN & PELAPORAN

1.  Rini Susanti, SE.MM

Nip : 19750505 200701 2 048

2.  Siti Arbainah,S

Nip : 6810.1656

3.  Surianyah

Nip : 19651206 200701 1 022

4.  Eka Mida Yanti

Nip : 19830226 200903 2 004

5.  Hasniati Hasyim, S.IP

Nip : 6810.2493

6.  Erliana

Nip : 6810.2680

7.  Sungkono

Nip : 6810.1161

  • BIDANG PERIZINAN & NON PERIZINAN

1.  Arief Hidayat, S.STP

Nip : 19850124 200602 1 010

2.  Tri Wilujeng

Nip : 6810.2587

3.  Fenny Hadyati Ramadhani

Nip : 6810.2893

4.  Kris Yuliatin

Nip : 6810.2893

5.  Rosita

Nip : 6810.1317

6.  Miradturahman, S.AB

Nip : 6810

7.  Fajriansyah,S.Sos

Nip : 6810.0044

8.  Abdul Hadi,S.Kom

Nip : 6810.2312

9.  Tanto Hastomo,A.Md

Nip : 6810.2313

  • BIDANG PENGADUAN DAN PENGENDALIAN
  1.   Gatot Sunaka,S.St

Nip : 19630421 198911 1 001

2.    M.Effendi,S.Sos

Nip : 6810.1254

3.   Rustipah Yahya,S.Sos

Nip : 6810.1176

4.   Syawaluddin

Nip : 6810.1328

5.    Gusti Muhammad Iskandar

Nip : 6810

  • BIDANG PENANAMAN MODAL
  1.   M.Fauzan,A.Md

Nip : 196108221983031018

  • SEKSI PROMOSI PENGEMBANGAN DAN INVESTASI

1.    Hj.Darma Madayanti,SH.MM

Nip : 19710413 200312 2 004

2.    Didik Eko Prasetyo,SE

Nip : 19860915 201504 1 002

3.    Syamsul Bahri

Nip : 19800219 200701 1 008

4.   Soemarno,A.Md

Nip : 6810.2311

  • SEKSI PENGAWASAN DAN FASILITASI

1.    Ahkmad Syarkawi

Nip : 19600305 198602 1 027

2.    Hardiansyah,ER,S.AP

Nip : 19811010 200801 1 027

3.    Wahdaniah, SE

Nip : 198511010 201504 2 002

4.    Mahmoed Saugie, SH

Nip : 6810.2287